Princip metody

Podle poznatků kvantové fyziky mají částice jak vlnový, tak i částicový charakter. To znamená, že každá substance – tedy i alergeny a toxiny, jako  pyl, prach, nikotin, dehet – mají charakteristické elektromagnetické vyzařování. Každá substance má svou určitou typickou frekvenci, se zcela individuální charakteristikou. Pomocí přístroje Bicom je vysílán do těla zrcadlově obrácený elektromagnetický frekvenční vzorek těchto substancí. Důsledkem tohoto procesu je urychlení detoxikace těchto zátěžových látek. Ty se rychleji uvolňují z tkání do volné formy,  proto je důležité po tétoeliminaci zvýšit přísun tekutin – nejlépe neperlivých nápojů. Dochází k uvolnění např. nikotinu z receptorů chuti a eliminuje se tzv. nikotinový hlad. Tato metoda tedy potlačuje fyzickou závislost (abstinenční příznaky a tzv. nikotinový hlad).

Je třeba upozornit a zdůraznit, že biorezonanční technologie Bicom:

  1. je bezbolestná neinvazivní metoda
  2. je metoda, při které není organizmus nikdy vystaven působení žádného elektrického proudu
  3. neumí řešit akutní problémy, které vyžadují okamžitý chirurgický zákrok
  4. v pravém slova smyslu neléčí, ale pomocí informačního principu organizmus harmonizuje a o vlastní nápravu chyb a poruch se tak organizmus postará sám