Jak tělové svíce fungují

Svíce fungují na reálném základě. Tak jako funguje gravitace, v tomto případě funguje princip kominového efektu.

Svíce využívají fyzikálních zákonů. Stejně jako funguje gravitace, v tomto případě se využívání princip komínového efektu. Pro zaručení největšího účinku je třeba zajistit při aplikaci lehké přitisknutí svíce přes prodyšný ubrousek v místě ošetření tak, abychom jsme jí nedeformovali. V tomto okamžiku vzniká podtlak. Hořící oheň vytváří dým, který jde přes prodyšný ubrousek do podkoží, tak uvolní zablokovanou energii (fyzické potíže - záněty, cysty, myomy, otoky o jiné sedimenty), ty se rozvolní, část se vtáhne do svíce a zbytek tělo vyloučí způsobem, který zná. 

Po aplikaci si tělo nastartuje samoléčivou sílu, která je pro něj přirozená a následně přichází uvolnění.

Po aplikaci je důležité zvýšit pitný režim, aby mohly procesy samoléčení pracovat správně.

Co vše ovlivní svíce v průběhu hoření

  • Komínový efekt - oheň vytváří dým, ten jde skrze prodyšný ubrousek a kůži do podkoží, tam se uvolní potíže, které nás trápí (natažený sval, záněty, cysty, myomy . . . )
  • Teplo v místě hoření - díky tomu se uvolňuje vše, co v těle být nemá ( podobné jako baňka a moxa)
  • Oheň v místě hoření - tam kde hoří, čistí se prostor okolo něj ( je to podobné jako si umýt ruce pod vodou)
  • Úleva v podobě myšlenek - co se Vám děje, když do ohně spousta lidí řekne, že v tu chvíli nemají myšlenky. To samé se děje, když vše co nás trápí jak emočně, tak bolesti, či části těla odešleme do plamene svíce.

Opakovatelnost - Jak často aplikovat svíce

Opakovatelnost svící závisí na tom, jak velké máte potíže, jestli se jedná o dlouhodobé nebo teď akutní potíže, jak spěcháte na uzdravení, jestli hrozí operace.

  • Univerzální pravidlo je, že pokud si dnes aplikujete svíci, tělo si nastartuje samoléčivou sílu a začne detoxikovat a další den detoxikuje. Takže stačí obden.
  • Pokud se jedná o akutní potíže (bolest zubů, hlavy, rýma, bolesti v krku, úraz. Můžeme aplikovat několik svící denně na jedno postižené místo.
  • Pokud se jedná o dlouhodobé, chronické potíže, je lepší aplikovat jednou za 4 až 5 dní a delší dobu.